SÚNG PHUN MƯA

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Súng phun mưa bán kính phun lớn, lượng nước phun xa dùng tốt cho việc tưới các loại cây công nghiệp, cây ăn trái lâu năm. Có thể điều chỉnh góc tưới theo ý muốn. Thiết kế với 2 họng phun, họng trên phun xa có bắn phá nước, họng dưới tưới bán kính gần.